Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Algemeen

Wat is VG Digitaal?

VG Digitaal staat voor: VrijGevestigde Digitaal en is opgericht om vrijgevestigde GGZ-professionals (psychologen, psychotherapeuten en psychiaters) te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van het EPD en om digitaal gegevens uit te wisselen met patiënten. VG Digitaal is opgericht in opdracht van, en in nauw overleg met, de brancheorganisaties LVVP, NIP en NVvP. VG Digitaal is een opvolging van VG VIPP. Meer informatie over VG VIPP vindt u hier.

Wat kan ik op deze website vinden?

VG Digitaal biedt ondersteuning door softwareleveranciers en handvatten om zelf aan de slag te gaan aan.
In de procesbeschrijvingen zijn de digitaliseringsmogelijkheden voor uw praktijk weergegeven.
In animaties en informatiekaarten vindt u meer informatie om zelf aan de slag te gaan met het optimaliseren van uw EPD of om gegevensuitwisseling met PGO’s mogelijk te maken. Per softwareleverancier is een verdiepingskaart opgesteld met uitleg specifiek voor uw EPD.
Wanneer u meer vragen heeft of op zoek bent naar persoonlijke ondersteuning kunt u kosteloze ondersteuning aanvragen op deze website.

Wanneer kan ik het beste zelf aan de slag en wanneer kan ik ondersteuning van mijn softwareleverancier aanvragen?

Op deze website vindt u verschillende animaties en informatiekaarten om zelf aan de slag te gaan met het optimaal gebruik maken van uw EPD en/of om gegevens uit te wisselen met PGO’s. Wanneer u specifieke vragen heeft hoe iets werkt voor in uw EPD dan zijn hiervoor verdiepingskaarten per EPD voor opgesteld.

Vindt u het lastig om zelf aan de slag te gaan? Of vindt u het fijn om ondersteuning van uw softwareleverancier te ontvangen om u te helpen met digitaliseren? Dan raden wij u aan om kosteloze ondersteuning aan te vragen via deze website.

Zelf aan de slag met de informatieproducten

Wat zijn de verschillende thema's waarmee ik aan de slag kan?

De informatieproducten zijn ingedeeld in verschillende thema’s:

 • EPD inrichten
 • Een efficiënte EPD agenda
 • Eenvoudig declareren
 • Veilig corresponderen
 • Elektronische inzage
 • Financiële administratie
Werkt elk EPD hetzelfde?

Niet elk EPD werkt precies hetzelfde. De informatiekaarten zijn daarom zo opgebouwd dat het duidelijk is welke stappen u moet doorlopen, maar de precieze werking is in elk EPD anders. Het kan bijvoorbeeld zijn dat knoppen een andere naam hebben of dat het EPD er iets anders uit ziet.

In verdiepingskaarten per EPD zijn per thema linkjes of doorverwijzingen opgenomen naar het desbetreffende onderdeel uit de handleiding van de EPD leverancier.

Ondersteuning van softwareleveranciers

Is de ondersteuning kosteloos?

VG Digitaal is een gesubsidieerd programma. Wanneer u ondersteuning aanvraagt via onze website komt u in aanmerking voor kosteloze ondersteuning.
Om in aanmerking te komen voor kosteloze ondersteuning zijn enkele voorwaarden van toepassing:

 • Uw EPD leverancier doet mee aan het programma (Careweb, HCI CRS, HCI Incura, Praktijkdata, Tenzinger en ZorgGGZ (Axians))
 • U kunt in een de-Minimis verklaring afleggen dat u niet meer dan € 200.000.- aan subsidie heeft ontvangen
 • Wanneer u ondersteuning heeft ontvangen vult u een evaluatieformulier in
Aan welke voorwaarden moet ik als vrijgevestigde ggz-professional voldoen om ondersteuning aan te vragen via VG Digitaal?

Een overzicht van de voorwaarden vindt u op deze pagina.

Wat gebeurt er nadat het aanvraagformulier voor ondersteuning naar VG Digitaal is verzonden?

Nadat wij uw aanvraag hebben goedgekeurd sturen wij hem door naar uw softwareleverancier.
Uw softwareleverancier neemt contact met u op om de ondersteuning met u te bespreken en in te plannen. Indien uw softwareleverancier binnen 2 weken geen contact met u heeft opgenomen, neem dan contact op met VG Digitaal.

Is er een maximaal aantal vrijgevestigden dat subsidie kan aanvragen? Kan de subsidiepot op zijn als ik te laat ben met aanvragen?

Ja, het subsidiebedrag is vooraf berekend op het aantal vrijgevestigden wat aan de regeling mee kan doen.

Welke softwareleveranciers doen mee met VG Digitaal?

Wanneer uw EPD van een van onderstaande softwareleveranciers afkomstig is, komt u in aanmerking voor ondersteuning via VG Digitaal.

 • Careweb
 • HCI CRS
 • HCI Incura
 • Praktijkdata
 • Tenzinger
 • Zorg GGZ

Staat uw EPD-leverancier hier niet tussen? Neem dan zelf contact op uw EPD-leverancier om te bespreken wat de mogelijkheden zijn om u verder te helpen.

Kan ik ook ondersteuning aanvragen als mijn leverancier niet is aangesloten bij VG Digitaal?

Het is niet mogelijk om kosteloze ondersteuning aan te vragen via VG Digitaal als uw leverancier niet is aangesloten bij VG Digitaal. Neem direct contact op met uw leverancier om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Kan ik ook ondersteuning aanvragen voor een ander onderwerp?

Staat het onderwerp waarvoor u ondersteuning wil aanvragen niet op onze website? Neem dan contact op met VG Digitaal via het contactformulier om de mogelijkheden rondom uw specifieke vraag te bespreken.

Kan ik zelf kiezen hoe ik ondersteuning ontvang?

Afhankelijk van het aanbod van de softwareleverancier en uw ondersteuningsvraag is dit fysieke of digitale, één op één maatwerkondersteuning en/of groepsondersteuning.

Wat wordt er van mij verwacht wanneer ik ondersteuning van mijn softwareleverancier aanvraag?

Het programma VG Digitaal levert ondersteuning door uw softwareleverancier. U kunt kosteloos gebruik maken van deze ondersteuning wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 1. U meldt u aan via vgdigitaal.nl
  Op deze pagina kunt u een ondersteuningsaanvraag indienen. Om dit te kunnen doen moet u voldoen aan de volgende stappen:

  • U heeft minder dan € 200.000 aan subsidie heeft ontvangen (Corona subsidies gelden niet) en vult hierover een de-Mimimisverklaring in. Gebruik hiervoor deze de-Minimusverklaring en upload hem bij de aanvraag.
  • U gaat ermee akkoord dat wij de aangeleverde persoonsgegevens (inclusief AGB-code, praktijknaam en NAW) delen met uw softwareleverancier.
 2. U doet actief mee aan de ondersteuning van uw softwareleverancier
  Dit betekent dat u bijeenkomsten die de softwareleverancier organiseert om u ondersteuning te bieden bij uw vragen, bijwoont. Zo haalt u zoveel mogelijk uit de ondersteuning.
 3. U vult achteraf een evaluatie in
  Nadat u ondersteuning heeft ontvangen van uw softwareleverancier, sturen wij u een evaluatieformulier toe. Wij verzamelen de evaluatieformulieren in het kader van de kwaliteit van ondersteuning. Indien wij geen evaluatie ontvangen, zijn wij genoodzaakt de kosten van de ondersteuning in rekening te brengen.
Wat is een UZI-certificaat en heb ik deze nodig?

In het aanvraagformulier voor ondersteuning vragen wij u om aan te geven of u een UZI-certificaat heeft.
Het UZI-certificaat is een soort elektronisch paspoort dat identificatie van zorgaanbieders mogelijk maakt. U heeft een UZI-certificaat nodig om aan te sluiten op MedMij om gegevens uit te wisselen via PGO’s. Dit UZI-certificaat zorgt ervoor dat gegevens beveiligd uitgewisseld worden.

Een UZI-certificaat is 3 jaar geldig. Aan het aanvragen en het verlengen van het UZI-certificaat zijn kosten verbonden. Het programma VG Digitaal stelt een vergoeding beschikbaar voor de eerste 500 vrijgevestigden die een UZI-certificaat aanvragen.

Wat is een de-Minimis verklaring?

Een de-Minimis verklaring is een verklaring waarin u aangeeft dat u niet meer dan € 200.000,- aan subsidie heeft ontvangen van de overheid over een periode van drie opeenvolgende belastingjaren. U geeft daarmee aan dat u tot nu toe zo weinig subsidie heeft ontvangen, dat de Europese Commissie de ondersteuning door VG Digitaal niet als staatssteun zal beschouwen.Om kosteloze ondersteuning van uw softwareleverancier te ontvangen hebben wij deze verklaring dan ook nodig.

De verklaring kunt u hier downloaden en ondertekenen.

Hulp nodig bij het invullen van de verklaring? Klik hier!

Voor de juridische achtergrond van het woord de minimis, kijk hier.

MedMij

Wat houdt het MedMij-label in?

Voor u als zorgverlener betekent aansluiten bij MedMij dat u erop kunt vertrouwen dat het beschikbaar stellen van gezondheidsinformatie aan patiënten op een veilige en betrouwbare manier plaatsvindt – zonder het risico dat deze gegevens in de verkeerde handen terechtkomen. Als uw patiënten hiervoor toestemming verlenen, kunt u als zorgverlener ook beschikken over de gezondheidsgegevens die uw patiënten zélf verzamelen.

Als zorgaanbieder bent u volgens de AVG en de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg verplicht een digitaal afschrift van het dossier beschikbaar te stellen aan uw patiënten. Met MedMij voldoet u hieraan.

Hoe kan ik een MedMij-label krijgen?

Het uitgangspunt van MedMij is dat iedereen een eigen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kan kiezen. Dit betekent dat u als zorgverlener, geen PGO kiest voor uw patiënten.

Het is wel van belang dat de informatie, die u over uw patiënten bijhoudt, ontsloten wordt via MedMij. Dat houdt in dat u de ICT-leverancier van uw zorginformatiesysteem, of een andere dienstverlener als tussenpartij, vraagt MedMij-deelnemer te worden. Als uw leverancier deelnemer is, kunt u op een veilige en betrouwbare manier gegevens uitwisselen met de PGO’s van uw patiënten.

Uw ICT-dienstverlener vanuit het zorgaanbiedersdomein (DVZA’s) kan zich aanmelden bij MedMij. Meer informatie over aansluiten bij MedMij vindt u in onze toolkit en de factsheet Verantwoordelijkheden Zorgaanbieders.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van vrijgevestigden voor het ontsluiten van gegevens binnen het MedMij-netwerk?
 1. Identiteit van patiënt verifiëren
 2. Checken of leverancier deelnemer bij MedMij is
 3. Contract aangaan met leverancier die aansluiting bij MedMij gaat regelen (of in huidig contract opnemen)
 4. Verwerkersovereenkomst aangaan met leverancier
 5. Leverancier controleren op nakomen afspraken verwerkersovereenkomst
 6. AVG
 7. Procedures omtrent calamiteiten gegevensuitwisseling
 8. Unieke zorgaanbiedersnaam bedenken
 9. Zorgaanbiedersnaam richting patiënten communiceren
 10. Contactpunt inrichten voor patiënten die gebruikmaken van PGO
Wat zijn de verantwoordelijkheden van een leverancier voor het ontsluiten van gegevens binnen het MedMij-netwerk?
 1. Bepalen welke set gegevens (de zogenoemde gegevensdiensten) vanuit welk systeem en met welke leverancier via MedMij wordt gedeeld
 2. Bepalen welke set gegevens (gegevensdienst) van personen in welk systeem en met welke leverancier via MedMij worden ontvangen
 3. Informatiebeveiliging op orde (DigiD, NEN 7510, overeenkomst met Logius)
 4. Alleen gegevens van personen van 16 jaar en ouder worden ontsloten
 5. Opvragingen en toestemmingen kunnen worden geregistreerd in het dossier van de patiënt
 6. (Eventueel) servicelevels afspreken conform hetgeen binnen het MedMij Afsprakenstelsel wordt vereist
 7. Gebruikersvoorlichting voorleggen aan de zorgverleners binnen de organisatie (via communicatierichtlijnen aan de deelnemer)
 8. Advies over datum kwalificatie volgt in overleg met MedMij

Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

Wat is een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)?

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een website of app waarmee een zorggebruiker toegang heeft tot zijn of haar eigen gezondheidsgegevens.

Het gaat om informatie die ergens anders opgeslagen is, bijvoorbeeld bij de huisarts of bij een specialist in het ziekenhuis. In een PGO kunnen ze eenvoudig worden verzameld, en later worden beheerd en gedeeld. Daarnaast kunnen gebruikers ook zelfmeetgegevens toevoegen aan hun PGO.

Wat is het verschil tussen een PGO en een portaal?

Een belangrijk verschil tussen PGO’s en patiëntenportalen is dat in een PGO gezondheidsgegevens van verschillende zorgaanbieders verzameld kunnen worden. Denk hierbij aan gegevens van zowel het ziekenhuis en de huisarts als de verloskundige en de apotheek. Een portaal is een informatiesysteem dat door één specifieke zorgaanbieder wordt gebruikt. Hiermee hebben zorggebruikers dus alleen inzage in de gegevens van die zorgaanbieder.

Naast het verzamelen van gegevens kunnen zorggebruikers binnen een PGO ook gegevens toevoegen. Denk daarbij aan eigen meetgegevens, maar ook aan correspondentie met een arts of informatie uit een dagboekje. In een portaal staan alleen gegevens die de zorgverlener beheert.

Een ander verschil is de keuzevrijheid. Een PGO kunnen zorggebruikers zelf kiezen. Bij een portaal is die keuzevrijheid er niet.

Tot slot: met een PGO kunnen, mits zorggebruikers daar toestemming voor geven, de verzamelde of toegevoegde gegevens ook delen met andere zorgverleners. Op die manier krijgen zorgverleners een completer beeld van hun patiënt. Via een portaal is die mogelijkheid om te delen er niet.

Wat is het verschil tussen een PGO en een EPD, HIS, AIS, KIS, ZIS, EVS, enzovoorts?

Een PGO is een combinatie van toepassingen en apps. Het is een persoonlijk hulpmiddel voor iedereen die actief met de eigen gezondheid bezig is. Het is een omgeving van de zorggebruiker zelf, die bepaalt met wie hij gegevens deelt. Een EPD is een informatiesysteem van zorgverleners en zorginstellingen. Zij gebruiken het EPD om medische gegevens van patiënten te verwerken. Huisartsen spreken ook over het Huisarts Informatie Systeem (HIS), apothekers over het Apothekers Informatie Systeem (AIS), veel zorggroepen gebruiken een Keten Informatie Systeem (KIS) en ziekenhuizen gebruiken Ziekenhuis Informatie Systemen (ZIS) en het Elektronisch Verpleegkundig Dossier (EVD).

Deze informatiesystemen zijn van de zorgverleners en zorginstellingen. Een PGO (met MedMij-label) is van de patiënt zelf. Dat is het grootste verschil.

Door de informatiesystemen van zorgaanbieders en patiënten volgens de MedMij-spelregels te koppelen, kunnen gegevens uitgewisseld worden tussen de zorgaanbieders en PGO’s. Daarmee krijgen patiënten en – met hun toestemming – ook zorgverleners betere informatie tot hun beschikking, in een veilige omgeving.

Wat is het verschil tussen een PGO en het Landelijk Schakelpunt (LSP)?

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) maakt gegevensuitwisseling mogelijk tussen huisartsen, apothekers, ziekenhuisapothekers en medisch specialisten. Patiënten hebben via het LSP nog geen inzage in hun eigen gegevens. In een PGO kan een patiënt medische informatie uit allerlei bronnen inzien. Een PGO is geen vervanging van het LSP, maar een aanvulling erop.

Hoe veilig is het gebruik van PGO’s?

In een PGO verzamelen gebruikers gezondheidsgegevens, waaronder gegevens vanuit het medisch dossier bij een of meerdere zorgverlener(s). Denk hierbij aan: medicijngebruik, vaccinatiegegevens, bloeddruk, bloedwaarden, mentale gezondheid, operaties of (chronische) aandoeningen. Allemaal privacygevoelige gegevens. MedMij-deelnemers die volgens de MedMij-afspraken gegevens uitwisselen voldoen dan ook aan strenge privacy- en informatiebeveiligingsregels.

Wie is verantwoordelijk voor de gedeelde data van de zorgverlener als de PGO-gebruiker deze in zijn/haar PGO heeft staan?

De zorgverlener stuurt op verzoek van de gebruiker een (gedeeltelijke) kopie van het medisch dossier digitaal vanuit het zorginformatiesysteem naar de PGO. Zodra de gebruiker de data in de PGO heeft ontvangen, is het onderdeel van zijn/haar persoonlijk dossier. Zorgverleners zijn niet verantwoordelijk voor dat persoonlijke dossier. De PGO-leverancier beheert deze in opdracht van de PGO-gebruiker.

Kunnen zorgverzekeraars in een PGO kijken?

Nee, dat kan niet. Met een PGO kan een patiënt zelf medische gegevens verzamelen, beheren en delen. Dat is voor MedMij een belangrijk uitgangspunt: de patiënt is de baas over de eigen gegevens. Een verzekeraar heeft geen toegang tot die PGO of tot de gegevens daarin. Een PGO is een omgeving die helemaal van de patiënt zelf is. Om toegang te krijgen tot een PGO, moet een patiënt minimaal 2-factor-authenticatie gebruiken. Dit betekent een (sterk) wachtwoord en bijvoorbeeld een code via SMS. Alle PGO-leveranciers met een MedMij-label moeten zich houden aan een set van strenge en actuele eisen rondom informatiebeveiliging.