Wie zijn wij?


Leden programmabureau

 

Quinten van Geest – Programmadirecteur

“Digitalisering in de zorg moet eraan bijdragen dat zorgverleners en patiënten altijd over de juiste (medische) informatie op het juiste moment beschikken. Als programmamanager van VG Digitaal ben ik trots om daar met de vrijgevestigde ggz-professionals en softwareleveranciers een belangrijke stap in te zetten.”
Neem contact op via quinten.van.geest@bdo.nl

 

Cyriel Rademacher – Leveranciersmanager

Cyriel houdt zich als leveranciersmanager voor VG Digitaal bezig met het leveranciers- en contractmanagement. Cyriel is daarnaast het aanspreekpunt rondom facturatie. Hij is tevens betrokken bij de administratieve organisatie van de Stichting SVP-U.
Neem contact op via cyriel.rademacher@bdo.nl

 

 

Dominique Voogt – Communicatieadviseur

Dominique is als communicatieadviseur verantwoordelijk voor de communicatie richting de vrijgevestigden ggz-professionals, softwareleveranciers en de brancheverenigingen. Dominique richt zich voornamelijk op het informeren en stimuleren van vrijgevestigde ggz-professionals.

Neem contact op via dominique.voogt@bdo.nl 

 

 

Bestuur SVP-U


Michiel Schiffers – Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten

“Ik hecht veel waarde aan kleinschalige zorg in de buurt en vind het dan ook noodzakelijk om deze zorg toekomstbestendig te maken. Goede digitale ondersteuning is daarbij van belang, zowel om de administratieve lasten te beperken als voor de communicatie tussen patiënt en professional of tussen professionals onderling. Ik zie het als mijn taak om hierin bij te dragen zodat de zorgprofessional maximaal profijt heeft tegen minimale inspanning.”

 

Noortje Sax – Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

“De NVvP vindt het belangrijk dat er een goede en tijdige informatie-uitwisseling is met de patiënt en tussen instellingen en zelfstandig gevestigde aanbieders onderling. Met dit programma hopen we daar een bijdrage aan te leveren, op een manier die onze leden (specifiek de zelfstandig gevestigde psychiaters) ontzorgt door de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden”

 

 

Jack van Gils – Voorts.nu

“Ik ben al jaren intensief betrokken bij verbeteringen in de zorg. De ggz-sector en de vrijgevestigden kunnen altijd rekenen op mijn aandacht. Vanuit mijn werk als adviseur bij instellingen ben ik dagelijks bezig met verbeteringen en doe ik veel kennis op. Het is mijn vaste voornemen om te zorgen dat deze inzichten ook ten gunste komen van de vrijgevestigden. Bij een stichting die zich inzet om de (vaak wettelijke verplichte) automatisering in de praktijk te faciliteren voel ik mij op de perfecte plek. Ik kan delen wat ik weet. Ik ga daarbij zeer zorgvuldig om met het vertrouwen dat mij is gegeven in deze rol.”