Informatie over de ondersteuning door softwareleveranciers

Wilt u uw EPD optimaal leren gebruiken? Of wilt u de gegevensuitwisseling met uw patiënten via MedMij instellen? De informatiekaarten en animaties op deze website bieden antwoord op de meest gestelde vragen. Krijgt u toch problemen met het instellen van uw digitale middelen? Dan kunt u als vrijgevestigde ggz-professional kosteloos ondersteuning ontvangen.

Welke hulp u kunt krijgen, hangt af van het thema waarvoor u zich aanmeldt in het aanmeldformulier. U krijgt hulp in groepsverband of individueel: dit hangt af van de werkwijze van uw leverancier. U krijgt maximaal 5 uur aan ondersteuning in totaal.

Wat houdt de ondersteuning in?

De ondersteuning van softwareleveranciers helpt u het EPD optimaal te gebruiken.

U kunt hulp krijgen met de volgende handelingen:

 • Starten met uw EPD
 • Goed gebruik van uw EPD-agenda
 • Eenvoudig corresponderen
 • Eenvoudig declareren
 • Elektronische inzage in het dossier
 • Financiële administratie

Klik hier om u aan te melden voor ondersteuning
Klik hier voor de voorwaarden die van toepassing zijn

Wat levert de hulp mij op?

Een goed opgezet en op de juiste manier gebruikt EPD neemt u veel werk uit handen. Het opzetten en leren gebruiken van een EPD ervaren behandelaars soms als lastig, of ze zien er tegenop. Ook zijn er met uw  EPD wellicht mogelijkheden die u nog niet gebruikt of kent. Tot slot kan een EPD juist extra administratie veroorzaken, als u het systeem op een verkeerde manier gebruikt!

Uw leverancier leert u het EPD slim in te richten, hij of zij leert u het EPD op de juiste manier te gebruiken en wijst u mogelijk op slimme handigheden in uw EPD.

Persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s)

Daarnaast weet niet elke zorgprofessional goed wat de voordelen zijn van het gebruik van portalen of persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Ook een PGO maakt de communicatie met patiënten gemakkelijker.

Uw softwareleverancier kan u helpen met het gebruik van een PGO om met patiënten te communiceren. Dat spaart u extra werk, het geeft uw patiënten de geruststelling dat hun gegevens bij u in goede handen zijn, en u bent u klaar voor de toekomst.

Welke softwareleveranciers doen mee met VG Digitaal?

Heeft u een EPD van een van de onderstaande softwareleveranciers? Dan komt u in aanmerking voor ondersteuning via VG Digitaal.

 • Careweb
 • HCI CRS
 • HCI Incura
 • Praktijkdata
 • Tenzinger
 • ZorgGGZ (Axians)

Staat uw EPD-leverancier hier niet tussen? Neem dan zelf contact op uw EPD-leverancier om te bespreken wat de mogelijkheden zijn om u verder te helpen. Let op: hulp die u krijgt van andere leveranciers is mogelijk niet gratis.

Wat wordt er van mij verwacht als ik hulp van mijn softwareleverancier aanvraag?

Het programma VG Digitaal levert ondersteuning door uw softwareleverancier. U kunt kosteloos gebruik maken van deze ondersteuning wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • u heeft minder dan € 200.000 subsidie ontvangen (corona-steun telt niet mee);
 • u bent bereid uw persoonsgegevens te delen met uw softwareleverancier;
 • u bent bereid actief mee te doen met de hulp die u krijgt;
 • u bent bereid achteraf een evaluatieformulier in te vullen.

Hoe vraag ik ondersteuning aan?

Stap 1. U Meldt zich aan via deze pagina;

Stap 2. U vult een de-minimisverklaring in bij de aanvraag. Gebruik hiervoor deze template.

Stap 3. Upload de de-Minimusverklaring bij de aanvraag;

Stap 4. U gaat ermee akkoord dat wij de aangeleverde persoonsgegevens (inclusief AGB-code, praktijknaam en NAW) delen met uw softwareleverancier;

Stap 5. U krijgt ondersteuning op de manier waarop uw leverancier dat geregeld heeft;

Stap 6. U vult achteraf een evaluatieformulier in.

Let op: Indien wij geen evaluatie ontvangen, zijn wij genoodzaakt de kosten van de ondersteuning in rekening te brengen.

 

Klik hier om u aan te melden voor ondersteuning.