Wat kan ik verwachten als ik ondersteuning aanvraag?

U vraagt ondersteuning van uw softwareleverancier aan. Uw softwareleverancier kan u kosteloos op verschillende manieren helpen met het optimaal gebruik maken van het EPD en om digitale gegevensuitwisseling met patiënten via een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) mogelijk te maken.

 

Afhankelijk van het aanbod van de softwareleverancier en uw ondersteuningsvraag is dit fysieke of digitale, één op één maatwerkondersteuning en/of groepsondersteuning. U kunt maximaal 5 uur aan ondersteuning in totaal ontvangen.

 

Uw ondersteuningsaanvraag wordt binnen 5 werkdagen beoordeeld door het team van VG Digitaal. Zij brengen uw softwareleverancier met u in contact.

 

Ondersteuning aanvragen: hoe werkt het?

 

1. Zelf aan de slag met digitalisering. Met behulp van informatiekaarten en animaties kunt u zelf aan de slag.

 

2. Ondersteuning aanvragen van uw softwareleverancier. Indien u meer informatie nodig heeft dan het ‘zelf aan de slag’ materiaal, dan kunt u zich aanmelden voor ondersteuning op verschillende thema’s. Na aanmelding krijgt u een bevestiging via de mail.

 

3. De ondersteuningsaanvraag wordt doorgestuurd naar uw softwareleverancier. Alle aanvragen worden handmatig gecontroleerd. Wanneer de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, stuurt VG Digitaal de aanvraag door naar uw softwareleverancier.

 

4. U ontvangt ondersteuning van uw softwareleverancier. Uw softwareleverancier neemt contact met u op om de door u gekozen ondersteuning toe te lichten. Afhankelijk van het gekozen thema kan de softwareleverancier een-op-een ondersteuning of groepsondersteuning aanbieden.

 

5. Vul de evaluatie in nadat u ondersteuning heeft ontvangen. Om de ondersteuning kosteloos te ontvangen vragen wij u een evaluatie over de ondersteuning in te vullen. De link naar de evaluatie ontvangt u in de mail. Mocht u de link nogmaals willen ontvangen, neem dan contact op met VG Digitaal.

 

Let op: Vraagt u ondersteuning aan bij gegevens uitwisselen met patiënten via PGO’s? Aan het afsluiten van een overeenkomst met een DVZA zitten mogelijk kosten verbonden. Ook zitten er kosten verbonden aan het verlengen van het UZI-certificaat, dit is na 3 jaar noodzakelijk.

Snelcheck: voldoe ik aan de voorwaarden en kom ik in aanmerking voor gratis ondersteuning?

Mijn EPD-leverancier doet mee

Mijn EPD-softwareleverancier doet mee aan het VG Digitaal-programma: Careweb, Praktijkdata, Tenzinger, HCI CRS, HCI Incura.

Minder dan € 200.000 subsidie ontvangen

Ik kan in een verklaring afleggen dat ik niet meer dan €200.000,- aan subsidie heb ontvangen van de overheid over een periode van 3 opeenvolgende belastingjaren. Gebruik hiervoor onderstaand template van de de-Minimis verklaring.

Download de-Minimis verklaring

Ik ben bereid een evaluatie in te vullen

Wanneer ik ondersteuning heb ontvangen, ben ik bereid om een evaluatieformulier in te vullen om de ondersteuning vergoed te krijgen.

Inrichten van het EPD

Ondersteuning van uw softwareleverancier om optimaal gebruik te maken van uw EPD.

Gebruik van de EPD-agenda

Ondersteuning van uw softwareleverancier om optimaal gebruik te maken van de EPD-agenda.

Declareren vanuit het EPD

Ondersteuning van uw softwareleverancier om te kunnen declareren vanuit het EPD volgens de regels van het zorgprestatiemodel.

Corresponderen met hulp van het EPD

Ondersteuning van uw softwareleverancier om veilig en efficiënt te corresponderen met hulp van uw EPD.

Inzage in het dossier

Ondersteuning van uw softwareleverancier om uw patiënten inzage te geven in hun medisch dossier.

Gegevens uitwisselen met patiënten via PGO's

Één uur ondersteuning van uw softwareleverancier om aan te sluiten op MedMij en het technische certificaat in orde te maken.

Financiële administratie

Ondersteuning van uw softwareleverancier om uw financiële administratie met hulp van uw EPD uit te voeren.

    Stap 1: Kies de ondersteuning

    Inrichten EPDGebruik EPD-agendaDeclareren via EPDCorresponderen met hulp van EPDPatiënten inzage in dossier gevenAansluiten MedMijFinanciële administratie in het EPD

    Stap 2: Gegevens invullen


    Let op: Het ontvangen van de door u aangevraagde ondersteuning is afhankelijk van de capaciteit en beschikbaarheid van uw softwareleverancier. Indien het niet mogelijk is om op korte termijn ondersteuning te ontvangen, ontvangt u hierover zo spoedig mogelijk bericht.

    Voor vragen staat Anouk  (communicatieadviseur) altijd voor u klaar!  Neemt contact op via de contactpagina.