Geldende voorwaarden voor het ontvangen van ondersteuning via VG Digitaal

Aan het aanvragen van kosteloze  ondersteuning via VG Digitaal zijn voorwaarden verbonden:

  • U bent een vrijgevestigde ggz-professional en u heeft een persoonljke AGB-code;
  • Uw EPD-leverancier doet mee;
  • De-Minimis verklaring tekenen;
  • Evaluatie over de ontvangen ondersteuning.

Lees hieronder meer informatie over deze voorwaarden.

Let op: Vraagt u ondersteuning aan bij gegevens uitwisselen met patiënten via PGO’s? Aan het afsluiten van een overeenkomst met een DVZA zitten mogelijk kosten verbonden. Ook zitten er kosten verbonden aan het verlengen van het UZI-certificaat, dit is na 3 jaar noodzakelijk.

 

Mijn EPD-leverancier doet mee

U kunt alleen kosteloze ondersteuning via VG Digitaal aanvragen indien uw EPD-leverancier in de onderstaande lijst staat:

  • Careweb
  • Praktijkdata
  • Tenzinger
  • HCI Incura
  • HCI CRS

Staat uw EPD-leverancier hier niet tussen? Neem dan zelf contact op uw EPD-leverancier om te bespreken wat de mogelijkheden zijn om u verder te helpen.


De-Minimis verklaring tekenen

Staatssteun

Als overheden financiële steun aan ondernemingen verlenen, kan er concurrentievervalsing optreden of beïnvloeding van de handel tussen lidstaten. De Europese Commissie wil dit voorkomen en staat hierdoor staatssteun niet toe. Maar er is een uitzondering hierop. Voert een onderneming activiteiten uit om bepaalde doelstellingen na te streven, dan mag een overheid deze activiteiten subsidiëren. Vaak beschrijft de Europese Commissie deze toegestane staatssteun in een steunkader of richtsnoeren. Iedere subsidieregeling die is aangemeld bij de Europese Commissie wordt hieraan getoetst.

Via een vrijstellingsverordening is het mogelijk dat een subsidieregeling is vrijgesteld van deze aanmelding.

Indien er géén steunkader of subsidieregeling van toepassing is, kan een overheid soms toch steun bieden aan ondernemingen. Dit gebeurt alleen onder strikte voorwaarden en tot een bepaald maximum. Deze steun heet De-minimissteun.

Maximumbedragen

Het algemene maximumbedrag is € 200.000 per zelfstandige onderneming over een periode van 3 opeenvolgende belastingjaren. Voor bepaalde sectoren geldt een lager maximumbedrag. Voor wegvervoer is dat € 100.000, voor visserij € 30.000 en voor landbouw € 20.000.

Bron: rijksdienst voor Ondernemen Nederland; verklaring De-minimissteun

 

Evaluatie over de ontvangen ondersteuning

Om de kwaliteit van de geleverde ondersteuning te toetsen wordt u de voorwaarde gesteld om de geleverde ondersteuning te evalueren. Indien u deze evaluatie niet invult, dan krijgt de softwareleverancier geen vergoeding vanuit de subsidieregeling. Dit geeft de softwareleverancier het recht om u een factuur te sturen. De evaluatie wordt vanuit VG Digitaal gefaciliteerd. Het evaluatieformulier wordt met u gedeeld via mail bij aanmelding voor ondersteuning. Met het invullen van de evaluatie gaat u ermee akkoord dat wij u mogen benaderen met verdiepende vragen rondom de evaluatie.