Voorwaarden voor ondersteuning via VG Digitaal

Aan het aanvragen van kosteloze  ondersteuning via VG Digitaal zijn voorwaarden verbonden:

  • U bent een vrijgevestigde ggz-professional en u heeft een persoonlijke AGB-code;
  • Uw EPD-leverancier doet mee en staat in de onderstaande lijst van aangesloten EPD-leveranciers;
  • U heeft minder dan € 200.000 subsidie ontvangen, en u kunt dus een de minimis-verklaring ondertekenen;
  • U bent bereid een evaluatie over de ontvangen ondersteuning in te vullen.

Let op: Vraagt u ondersteuning aan bij gegevens uitwisselen met patiënten via PGO’s? Aan het afsluiten van een overeenkomst met een DVZA zijn mogelijk kosten verbonden. Ook het verlengen van het UZI-certificaat is niet kosteloos; dit is na 3 jaar noodzakelijk.

Mijn EPD-leverancier doet mee

U kunt alleen kosteloze ondersteuning via VG Digitaal aanvragen indien uw EPD-leverancier in de onderstaande lijst staat:

  • Careweb
  • HCI CRS
  • HCI Incura
  • Praktijkdata
  • Tenzinger
  • ZorgGGZ (Axians)

Staat uw EPD-leverancier hier niet tussen? Neem dan zelf contact op uw EPD-leverancier om te bespreken wat de mogelijkheden zijn om u verder te helpen.U kunt een de-Minimis verklaring invullen

Het programma VG Digitaal is een gesubsidieerd programma. Aan dit programma doen echter commerciële software-leveranciers mee. Als overheden financiële steun aan ondernemingen verlenen, kan de Europese Commissie dit in principe zien als concurrentievervalsing, of beïnvloeding van de handel tussen lidstaten. Dan zou het programma VG Digitaal niet mogen bestaan.

Maar er is een uitzondering hierop. Voert een onderneming activiteiten uit om bepaalde doelstellingen na te streven, dan mag een overheid deze activiteiten subsidiëren. Vaak beschrijft de Europese Commissie deze toegestane staatssteun in een steunkader of richtsnoeren. Iedere subsidieregeling die is aangemeld bij de Europese Commissie wordt hieraan getoetst.

Via een vrijstellingsverordening is het mogelijk dat een subsidieregeling is vrijgesteld van deze aanmelding. Als er géén steunkader of subsidieregeling van toepassing is, kan een overheid soms toch steun bieden aan ondernemingen. Dit gebeurt alleen onder strikte voorwaarden en tot een bepaald maximum. Deze steun heet de minimis-steun.

Maximumbedragen

Het algemene maximumbedrag is € 200.000 per zelfstandige onderneming over een periode van 3 opeenvolgende belastingjaren. Voor bepaalde sectoren geldt een lager maximumbedrag. Voor wegvervoer is dat € 100.000, voor visserij € 30.000 en voor landbouw € 20.000.

Bron: rijksdienst voor Ondernemen Nederland; verklaring De-minimissteun

U moet na de ontvangen ondersteuning wel een evaluatie invullen

Om de kwaliteit van de geleverde ondersteuning te toetsen, vragen wij dat u de geleverde ondersteuning na afloop evalueert. Vult u deze evaluatie niet in? Dan krijgt de softwareleverancier geen vergoeding vanuit de subsidieregeling. Dit geeft de softwareleverancier het recht om u een factuur te sturen.

Het evaluatieformulier wordt door VG Digitaal naar u verstuurd wanneer u zich aanmeldt voor ondersteuning. Na de evaluatie kan het zijn dat wij u benaderen met verdiepende vragen naar aanleiding van de evaluatie. Het doel hiervan is dat wij een beter beeld van de doelgroep en de geleverde ondersteuning krijgen.