Een persoonlijke gezondheidsomgeving

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een website of app waarmee een patiënt toegang heeft tot zijn of haar eigen gezondheidsgegevens. Het gaat dan om informatie die ergens anders opgeslagen is, bijvoorbeeld bij de huisarts of bij een specialist in het ziekenhuis. In een PGO kunnen deze gegevens eenvoudig worden verzameld, beheerd en gedeeld met zorgverleners. Daarnaast kunnen patiënten ook zelfmeetgegevens toevoegen aan hun PGO. Denk daarbij aan eigen meetgegevens, zoals bloeddruk, maar ook aan correspondentie met een arts of informatie uit een dagboekje. De patiënt kan zelf kiezen welke PGO hij of zij wilt gebruiken.

Wat houdt het MedMij-label in?

MedMij is de Nederlandse standaard voor het veilig en betrouwbaar uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen patiënten en zorgverleners. Zorgverleners sluiten aan op MedMij en kunnen erop vertrouwen dat patiënten hun medische gegevens veilig in hun PGO kunnen verzamelen.

Wat is een patiëntportaal?

Een patiëntportaal is een systeem dat door één specifieke zorgaanbieder wordt gebruikt. Hiermee hebben patiënten dus alleen inzage in de gegevens van die desbetreffende zorgaanbieder. Dat betekent dat patiënten bij iedere zorgaanbieder apart moeten inloggen in het patiëntportaal om gegevens in te zien. Een patiëntportaal wordt beheerd door een zorgaanbieder. Een PGO wordt beheerd door een patiënt.

Welke ggz-gegevens kan een patiënt bekijken in zijn persoonlijke gezondheidsomgeving?

 

 

Hoe veilig is het gebruik van PGO’s?

Een PGO is veilig door het MedMij-label dat hieraan gekoppeld is. In een PGO verzamelen patiënten hun gezondheidsgegevens, waaronder gegevens vanuit het medisch dossier bij één of meerdere zorgverlener(s). Denk hierbij aan: ggz gegevens, medicijngebruik, vaccinatiegegevens, bloeddruk, bloedwaarden, mentale gezondheid, operaties of (chronische) aandoeningen. Dit zijn allemaal privacygevoelige gegevens. MedMij-deelnemers die volgens de MedMij-afspraken gegevens uitwisselen voldoen dan ook aan strenge privacy- en informatiebeveiligingsregels waardoor de veiligheid gewaarborgd wordt.

Wie kan de informatie inzien van mijn PGO?

Alleen de patiënt zelf kan zijn of haar gegevens inzien. Met een PGO kan een patiënt zelf medische gegevens verzamelen, beheren en delen met andere zorgverleners. Dat is voor MedMij een belangrijk uitgangspunt: de patiënt is de baas over de eigen gegevens. Een zorgverlener of verzekeraar heeft geen toegang tot die PGO of tot de gegevens daarin. Een PGO is een omgeving die helemaal van de patiënt zelf is. Om toegang te krijgen tot een PGO, moet een patiënt minimaal 2-factor-authenticatie gebruiken. Dit betekent een (sterk) wachtwoord en bijvoorbeeld een code via SMS. Alle PGO-leveranciers met een MedMij-label moeten zich houden aan een set van strenge en actuele eisen rondom informatiebeveiliging.

 

 

Wilt u als zorgaanbieder ook aansluiten op MedMij? Meld u dan aan bij info@vgdigitaal.nl. Daarnaast kunt u gratis ondersteuning krijgen in het aansluiten op MedMij en het technische certificaat in orde te maken. Schrijf u in op de ondersteuning ‘’Gegevens uitwisselen met patiënten via PGO’s’’ via Gratis ondersteuning – VG Digitaal.

Extra informatie en handige links!