Het programma VG Digitaal bouwt voort op het programma VG VIPP. VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional. De belangrijkste doelstelling van het VIPP-programma is het uitwisselen van gestandaardiseerde informatie tussen de zorginstelling en de patiënt, waar mogelijk via een PGO. Het programma VG VIPP is bijna ten einde, en veel softwareleveranciers staan in de startblokken om gegevensuitwisseling met de patiënt mogelijk te maken. In de praktijk is echter gebleken dat veel vrijgevestigde GGZ-Professionals hier nog niet helemaal klaar voor zijn, gezien zij nog niet alle mogelijkheden van het EPD kennen. VG Digitaal biedt hier ondersteuning in. Meer informatie over VG VIPP vindt u hier.

Heeft u vragen die nog niet beantwoord worden op deze website? Neem dan contact met op ons op, via het contactformulier.