Zelf aan de slag met VG Digitaal!

Zelf aan de slag met VG Digitaal!

8 april 2022

Ik wil graag ondersteuning in het digitaliseren van mijn administratie. Hoe kan VG Digitaal mij hierbij helpen?

Een EPD kan ondersteunend zijn bij onder andere afspraken maken, facturatie / declaratie en correspondentie. Echter, als u nog niet alle mogelijkheden van het EPD optimaal benut, kan het ook zorgen voor extra administratieve handelingen. Op de website van VG Digitaal vindt u meer informatie over optimaal gebruik van het EPD, zoals procesbeschrijvingen, animatievideo’s en informatiekaarten. Bekijk onderstaande animatie voor meer informatie over VG Digitaal.

 

Zorgverlener staat centraal

Op de website van VG Digitaal staan twee zorgverlenerreizen, één voor psychologen en psychotherapeuten en één voor psychiaters.  Aan de hand van deze procesbeschrijvingen ziet u stap voor stap waar het EPD u in het werkproces kan ondersteunen. Zo ziet u bijvoorbeeld dat u uw EPD kunt gebruiken bij het veilig uitwisselen van informatie met andere zorgverleners of patiënten, maar ook bij het declareren van afspraken.

In de zorgverlenerreis zijn specifieke thema’s geduid met gekleurde bolletjes, namelijk:

  • Opstarten & inrichten: Uw EPD kan u op veel manieren ondersteunen bij het verlenen van zorg en de bijhorende administratie. Door nu tijd te investeren en uw EPD goed in te stellen, kunt u straks efficiënter werken. Zo levert een goed ingesteld EPD u tijd op die u kunt besteden aan de zorg voor uw patiënten.
  • EPD agenda: De digitale EPD-agenda biedt veel voordelen. De agenda ondersteunt bij dagelijkse taken, geeft snel inzage in dossiers en stroomlijnt uw administratie.
  • Veilig corresponderen: Met het EPD verstuurt u veilig, snel en makkelijk berichten naar andere zorgverleners en patiënten.
  • Elektronische inzage: Patiënten hebben recht op elektronische inzage in hun medisch dossier en op een elektronisch afschrift van het dossier. Dit draagt bij aan transparante zorg.
  • Financiële administratie: Meer gemak en inzicht door financiële administratie in uw EPD. Alleen met een correcte financiële administratie voldoet u aan de gestelde eisen en krijgt u geleverde zorg vergoed door zorgverzekeraar en patiënt.

Per thema vindt u vervolgens meer informatie in de vorm van animatievideo’s en informatiekaarten.

Met de informatieproducten kom ik er niet helemaal uit. Wat nu?

Wanneer de informatiekaarten en animaties niet volledig antwoord geven op uw hulpvraag met betrekking tot uw EPD,  kunt u ondersteuning van uw softwareleverancier aanvragen via VG Digitaal. Via het aanvraagformulier op onze website kunt u precies aangeven op welke thema’s u ondersteuning nodig heeft, zodat dit goed aansluit op uw vragen. Uw softwareleverancier helpt u graag met het optimaal gebruik maken van uw EPD!

 

 

 

Terug