VG Digitaal wordt verlengd

VG Digitaal wordt verlengd

30 november 2022

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en VG Digitaal hebben besloten om de regeling, die ondersteuning in digitalisering en gegevensuitwisseling voor vrijgevestigde ggz-professionals mogelijk maakt, te verlengen tot 31 december 2023. Hierdoor hebben de softwareleveranciers langer de tijd om gratis ondersteuning te bieden aan hun klanten.

VG Digitaal is een vervolg op VG VIPP en is opgericht om vrijgevestigde ggz-professionals (psychologen, psychotherapeuten en psychiaters) te ondersteunen in het optimaal gebruik maken van hun EPD en gegevensuitwisseling met patiënten. VG Digitaal is opgericht in opdracht van, en in nauw overleg met, de brancheorganisaties LVVP, NIP en NVvP.

Afgelopen jaar is er al meer dan 130 keer gratis ondersteuning aangevraagd om het EPD slimmer te gebruiken, zodat administratieve lasten verlicht worden. Vrijgevestigde ggz-professionals vragen vooral ondersteuning aan voor het thema ‘declareren vanuit uw EPD’. Uw softwareleverancier kan u maatwerk hulp bieden bij het declareren vanuit uw EPD, maar ook bij andere functionaliteiten, zoals het inrichten van het EPD en de financiële administratie. De verlenging van de regeling biedt ook ruimte om in 2023 veldtesten met de softwareleveranciers te organiseren van VG Digitaal, zodat gegevensuitwisseling met patiënten beproefd gaat worden. VG Digitaal en de softwareleveranciers zijn blij dat de ondersteuning nog een jaar doorloopt.

Wilt u ook gratis ondersteuning van uw EPD? Klik dan hier om een ondersteuningsaanvraag in te dienen.

Terug