Vervolgmeting digitaal werken in de vrijgevestigde GGZ

Vervolgmeting digitaal werken in de vrijgevestigde GGZ

12 december 2023

Graag nodigen wij u namens de brancheverenigingen uit om een enquête in te vullen over de mate van digitaal werken in de vrijgevestigde GGZ. Het invullen van de enquête neemt ongeveer tien minuten in beslag. De enquête is tot eind januari 2024 in te vullen. Klik hier om de enquête in te vullen.

Op 1 juli 2020 is de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens ingevoerd. Hiermee kregen patiënten het recht om digitale inzage te krijgen in gegevens die hun zorgaanbieder over hen verwerkt. Ook u als vrijgevestigde professional in de ggz dient aan deze wetgeving te voldoen: als u patiëntgegevens digitaal verwerkt, dan moet u ze ook digitaal inzichtelijk maken voor uw patiënten.

In de afgelopen jaren heeft het ministerie van VWS subsidie gegeven aan VG Digitaal: met dit programma kunnen vrijgevestigde ggz-professionals kosteloos ondersteuning krijgen om hun EPD efficiënt(er) te gebruiken. VG Digitaal valt onder de VIPP-subsidieregeling (VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional), die bedoeld is om digitale gegevensuitwisseling tussen vrijgevestigde ggz-professionals en patiënten te faciliteren.

In opdracht van de LVVP, de NVvP en het NIP heeft het VIPP-programmabureau in 2019 onderzocht in welke mate vrijgevestigde ggz-professionals digitaal werken. Dit was een nulmeting; met dit vervolgonderzoek willen we kijken of de mate van digitaal werken onder vrijgevestigden is veranderd. Om dit goed in beeld te krijgen, is het belangrijk dat deze enquête door zoveel mogelijk vrijgevestigde ggz-professionals wordt ingevuld. Namens de brancheverenigingen verzoeken wij u daarom vriendelijk doch dringend om deze enquête in te vullen.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

 

Terug