Terugblik softwareleveranciersbijeenkomst van VG Digitaal!

Terugblik softwareleveranciersbijeenkomst van VG Digitaal!

13 oktober 2022

Donderdag 29 september was een nieuwe softwareleveranciersbijeenkomst van VG Digitaal. Deze bijeenkomst was georganiseerd om elkaar te inspireren en te brainstormen hoe we gezamenlijk de vrijgevestide ggz-professionals beter kunnen bereiken rondom digitalisering en aansluiten op MedMij via de gratis ondersteuning die we bieden. Veel verschillende organisaties waren aanwezig, zoals softwareleveranciers, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP), Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) en Stichting Medmij.

Wegiz
Het Ministerie van VWS nam ons mee in de achtergrond van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Het uitgangspunt van deze wet is dat de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar is. De eerste gegevensuitwisselingen die verplicht worden gesteld betreffen verpleegkundige overdracht, digitaal voorschrijven, beelduitwisseling en de basisgegevensset zorg. Voor zelfstandig gevestigd psychiaters is het interessant om de ontwikkelingen rondom digitaal voorschrijven te volgen.

Demo Persoonlijke Gezondheidsomgeving
Stichting MedMij gaf een korte demo hoe de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) werkt. De demo werd gegeven aan de hand van een voorbeeld-PGO. Heb je interesse in hoe een PGO eruit ziet? Bekijk dan het voorbeeld PGO op www.voorbeeldpgo.nl.

Bereiken vrijgevestigde ggz-professionals
Het grootste deel van de leveranciersbijeenkomst bestond uit een brainstorm om de remmers en versnellers te ontdekken rondom digitalisering en aansluiten op MedMij. We hebben input ontvangen waarmee we de doelgroep samen met de softwareleveranciers (Careweb, HCI CRS, HCI Incura, Praktijkdata en Tenzinger) nog beter kunnen bereiken. Belangrijke remmers voor digitaliseren zijn bijvoorbeeld de registratielast, beschikbaarheid van alternatieven en privacy naar de cliënt toe. Versnellers die zijn opgehaald tijdens de brainstormsessie zijn bijvoorbeeld goede ondersteuning in het gebruik van het EPD, het duiden van belang en het proces visueel maken met behulp van een cliëntreis. We kijken terug op een succesvolle bijeenkomst, waarin we veel van elkaar hebben geleerd en tot nieuwe inzichten zijn gekomen.

Wilt u ook gratis ondersteuning bij digitalisering en aansluiten op MedMij? Klik hier om deze gratis ondersteuning aan te vragen.

Terug