Terugblik op 2022

Terugblik op 2022

22 december 2022

Het jaar 2022 loopt op zijn einde en wij gaan de feestdagen tegemoet. Een mooi moment om terug te blikken op het afgelopen jaar van VG VIPP en VG Digitaal.

Januari – maart
Oorspronkelijk liep de VG VIPP-regeling af op 31 december 2021. Om meer softwareleveranciers de gelegenheid te geven om gegevensuitwisseling tussen ggz-professionals en patiënten technisch mogelijk te maken, werd de regeling met 6 maanden verlengd tot 30 juni 2022.

In januari maand  begonnen we ook met het opstellen van informatiekaarten en animaties. Samen met een expertgroep van vrijgevestigde ggz-professionals en leveranciers hebben we mooie producten opgeleverd en op de website gepubliceerd.

April – juni
In april vierden we met leveranciers de aftrap van VG Digitaal en lanceerden wij de website. Vanaf dat moment zijn vrijgevestigde ggz-professionals de informatieproducten gaan gebruiken en is het mogelijk gratis ondersteuning aan te vragen. Ook heeft in deze maand de eerste vrijgevestigde ggz-professional een aanvraag ingediend. Om bekendheid te creëren, waren we in mei aanwezig bij het congres ‘Zorg voor de Toekomst’ van de LVVP.

In juni behaalde de laatste leverancier binnen VG VIPP het  MedMij-label en eindigde de VG VIPP-regeling. In totaal hebben zes leveranciers het MedMij-label behaald binnen de vrijgevestigde ggz sector. Zij hebben een grote stap gezet in het gestructureerd registreren van gegevens (conform zorginformatiebouwstenen) en het mogelijk maken van digitale gegevensuitwisseling met patiënten via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Juli – september
In juli zijn de eerste ondersteuningsaanvragen afgerond  en ontvingen we hierover positieve evaluaties van vrijgevestigde ggz-professionals die de ondersteuning hebben ontvangen. De ondersteuning wordt ervaren als maatwerk en een efficiënte manier om vertrouwd te raken met het elektronisch patiëntendossier. Daarnaast is het een laagdrempelige manier om in contact te komen met de leverancier.

In september hebben wij nogmaals een VG Digitaal bijeenkomst georganiseerd voor de softwareleveranciers en andere betrokken partijen (het Ministerie van VWS, de LVVP, VZVZ en Stichting MedMij). In deze bijeenkomst hebben we met elkaar gebrainstormd hoe wij het beste de vrijgevestigden kunnen bereiken, zodat zoveel mogelijk professionals gebruik maken van de gratis ondersteuning.

Oktober – december
In oktober zijn we gestart met het ontwikkelen van nieuwe animaties over de gratis ondersteuning. Deze komen in 2023 beschikbaar.

In november is  besloten om VG Digitaal te verlengen tot 31 december 2023, zodat nog meer vrijgevestigde ggz-professionals de gratis ondersteuning kunnen aanvragen. Ook gaat VG Digitaal veldtesten organiseren voor leveranciers, zodat de MedMij gegevensuitwisseling in praktijk beproefd wordt. Hiervoor hebben we in november een digitale leveranciersbijeenkomst georganiseerd.

We sluiten het jaar af met een mijlpaal van meer dan 150 ondersteuningsaanvragen.

Wij wensen alle vrijgevestigde ggz-professionals en betrokken partijen fijne feestdagen en een goede jaarwisseling! Wij kijken uit naar 2023 waar veel vrijgevestigde ggz-professionals ondersteuning ontvangen voor goed en slim gebruik van hun EPD.

Wilt u ook gratis ondersteuning van uw EPD-leverancier? Klik hier om de ondersteuning aan te vragen.

 

Terug