Elektronische inzage in het medisch dossier

Elektronische inzage in het medisch dossier

23 juni 2022

Door uw patiënten inzage in hun medisch dossier te geven, levert u transparante zorg.

Patiënten hebben het recht op elektronische inzage in hun medisch dossier en een elektronisch afschrift van het dossier. Elektronische inzage in het medisch dossier kan op twee manieren ingevuld worden, namelijk via een patiëntportaal of een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO). VG Digitaal helpt u verder met het regelen van elektronische inzage via praktische informatiekaarten.

Patiëntportaal

Een patiëntportaal is een beveiligde online omgeving waarin de patiënt inlogt en zijn eigen medische gegevens kan inzien bij één zorgverlener. Daarnaast kunt u via het patiëntportaal ook andere digitale zorgdiensten aanbieden. Denk hierbij aan het maken van afspraken en het delen van vragenlijsten. U kiest het portaal en bent daarvoor verantwoordelijk. Bekijk de informatiekaart voor meer informatie.

Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO)

Een PGO biedt toegang tot medische gegevens van verschillende zorgverleners. Patiënten kunnen zelf gegevens verzamelen in hun PGO en bepalen met welke zorgverlener ze gegevens willen delen. Om gegevens uit te kunnen wisselen met een PGO is een aansluiting op het MedMij-netwerk noodzakelijk. Deelnemers aan dit netwerk voldoen aan de regels voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens.

U kunt een patiëntportaal en PGO naast elkaar gebruiken. Het uitgangspunt is dat gegevens altijd veilig worden gedeeld.

Waarom inzage geven in medisch dossier?

PGO’s en patiëntportalen bieden patiënten meer inzicht in de zorg die zij ontvangen. Ook zijn patiënten beter voorbereid op een consult als ze vooraf informatie ontvangen of vragenlijsten invullen.

Bent u benieuwd naar hoe u uw patiënten inzage geeft in hun medisch dossier, wat alle verschillen zijn tussen een patiëntportaal en een PGO én welke informatie met patiënten wordt gedeeld?

Bekijk dan onze pagina ‘Elektronische inzage’ op onze website. Kunt u extra hulp gebruiken? Vraag dan kosteloos ondersteuning aan van uw softwareleverancier via VG Digitaal.

 

Terug