Informatie over het programma VG Digitaal

 

Wat is VG Digitaal?

VG Digitaal staat voor: VrijGevestigde Digitaal en is opgericht om vrijgevestigde GGZ-professionals (psychologen, psychotherapeuten en psychiaters) te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van uw EPD en om digitaal gegevens uit te wisselen met patiënten. VG Digitaal is opgericht in opdracht van, en in nauw overleg met, de brancheorganisaties LVVP, NIP en NVvP. VG Digitaal is een opvolging van VG VIPP. De ondersteuning wordt mogelijk gemaakt door een subsidieregeling vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Op deze website bieden wij verschillende vormen van ondersteuning aan om u te helpen.

  • VG Digitaal maakt informatiekaarten en video’s om zelf aan de slag te gaan met de digitalisering van uw praktijk.
  • Het programma levert maatwerkondersteuning door softwareleveranciers om u te helpen optimaal gebruik te maken van het EPD.
  • Het programma levert maatwerkondersteuning door softwareleveranciers om aan te sluiten op MedMij zodat u digitaal gegevens kunt uitwisselen met patiënten via een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving).

Deze verschillende vormen van ondersteuning worden georganiseerd rondom de volgende thema’s:

  • Starten met uw EPD
  • Goed gebruik van uw EPD-agenda
  • Eenvoudig corresponderen
  • Eenvoudig declareren
  • Elektronische inzage in het dossier
  • Financiële administratie

VG Digitaal als opvolger van VG VIPP

Het programma VG Digitaal bouwt voort op het programma VG VIPP. VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional. De belangrijkste doelstelling van het VIPP-programma is het uitwisselen van gestandaardiseerde informatie tussen de zorginstelling en de patiënt, waar mogelijk via een PGO. Het programma VG VIPP is bijna ten einde, en veel softwareleveranciers staan in de startblokken om gegevensuitwisseling met de patiënt mogelijk te maken. In de praktijk is echter gebleken dat veel vrijgevestigde GGZ-Professionals hier nog niet helemaal klaar voor zijn, gezien zij nog niet alle mogelijkheden van het EPD kennen. VG Digitaal biedt hier ondersteuning in. Meer informatie over VG VIPP vindt u hier.

Heeft u vragen die nog niet beantwoord worden op deze website? Neem dan contact met op ons op, via het contactformulier.